Disrupted Transmissions

But What About Disrupted Transmissions

 

For this program we will work together with the amazing composer Aurélie Lierman (check out her website and SoundCloud!). Below you can find the program text in Dutch.

 

Ontstaan

In de eerste concerten zocht het ensemble naar haar identiteit: hoe werkt de combinatie van instrumenten, de musici? Wat zijn de gezamenlijke doelen en ideeën? Daaruit kwamen de doelstellingen en plannen van het ensemble, en met dit programma, Disrupted Transmissions, wordt na anderhalf jaar het eerste persoonlijke statement van But What About een feit. Alle discussies, dialogen, ruzies, gemaakte grappen, hebben hiervoor niet alleen bewust, maar ook onbewust als voorbereiding gediend.

In de organisatie van concerten, samenstelling van programma’s en het repetitieproces ontspon zich langzaam maar zeker een discussie over communicatie, taal, de connectie en disconnectie van verschillende talen en instrumenten. Deze discussie mondde uit in een reflectie van de onderlinge taal- en cultuurverschillen binnen BWA, hun “roots”. Als de communicatie binnen het ensemble al zo veel vragen opleverde, wat zijn dan de mogelijkheden en problemen bij het overbrengen van een al dan niet muzikale boodschap op het publiek? Voor het ensemble werd het een noodzaak dit uit te gaan zoeken en te delen met het publiek: als men weet hoe men zichzelf te kennen geeft, en waar zich problemen voor kunnen doen, is dat essentieel voor een bewustzijn van onderlinge communicatie in het algemeen.

De zoektocht begon, naar stukken die aansloten bij dit thema, stukken die inzicht konden geven in het ontstaan van vervormde en verstoorde overdracht van een tekstuele of muzikale mededeling.

 

Programma

Uit de lijst met geschikte stukken is een selectie gemaakt die de basis van het programma vormt. Elk stuk heeft een eigen vorm van communicatie, en een eigen “disruption” van de mededeling.

  • Gesprek van Martijn Padding en Louis Andriessen is gebaseerd op een geluidsopname van een gesprek tussen de twee componisten. Zij hebben dit vervolgens uitgeschreven, maar bij het vertalen naar een muziekstuk hebben ze a) een element weggehaald, namelijk alle klinkers uit de woorden - hierdoor krijgt het uitspreken van de tekst een soort “beatbox”-achtig geluid; en b) beweging toegevoegd aan de sprekers: beide sprekers/spelers moeten bijpassende slagwerkbewegingen maken bij de geluiden die ze produceren. De communicatiefout, als we die zo mogen noemen, zit hem in dit stuk in het vertalen van de bedoelde boodschap naar de daadwerkelijke boodschap zelf, waardoor hij voor de luisteraar bijna onmogelijk te verstaan wordt.
  • Persuasion van Norman Symonds is een stuk voor basklarinet en accordeon. Zoals de titel doet vermoeden, is ook dit een dialoog, maar het verschil met het vorige stuk, is dat er niet meer gesproken wordt: de discussie is volledig muzikaal. Daardoor zijn de achterliggende emoties beter waarneembaar, maar gaat de directe betekenis van een frase verloren. Voor de luisteraar is de intentie weliswaar duidelijk, maar zijn de losse woorden onverstaanbaar.
  • Aphasia van Mark Applebaum vindt ook zijn oorsprong in een conversatie, tussen Applebaum en de bariton Nicholas Isherwood. Het stuk is geschreven voor een zanger, maar tijdens het stuk wordt geen noot gezongen: het bestaat enkel uit de vooraf uitgeschreven bewegingen die de speler maakt bij een 9-minuten durende geluidsopname. De focus in dit stuk ligt op wat er gebeurt in het hoofd van de spreker/performer, iets dat Applebaum zelf omschrijft als “expressive paralysis”. De bedenker van de boodschap is niet eenduidig over het te vertellen verhaal, waardoor mededeling zelf erg chaotisch wordt. Applebaum laat daarbij de performer gebruik maken van uit context gehaalde, alledaagse bewegingen, zoals het zagen met een zaag en het draaien van een Rubic’s Cube.
  • Tele Drumming van Aurélie Lierman gaat ook weer om de communicatie tussen twee personen, de één Afrikaans en de ander Westers. De slagwerker speelt op talking drum één kant van het verhaal, maar dit keer is het niet een onbegrijpelijke vertaling, maar een extra aanvulling bij de oorspronkelijke boodschap. De vraag hierbij is dus of de talking drum bij het transcript van de e-mails en telefoongesprekken fungeert als een versterking, of verstoring van de boodschap.
  • Nieuwe compositie van Aurélie Lierman waarbij ze onderzoek doet naar de manier waarop een bericht aankomt en wordt ontvangen. Hiervoor maakt ze gebruik van binaural microfoons die op een dummy en op de musici op het podium geplaatst worden, waarbij het publiek draadloze hoofdtelefoons op krijgt, waardoor het oppikken van de verschillende geluidsbronnen beïnvloedbaar is door de musici. In hoeverre hoort het publiek zelf iets, of wordt het publiek iets te luisteren gegeven?
  • Coming Together van Frederic Rzewski is het slotstuk van Disrupted Transmissions. Met dit stuk wordt er van een grotere afstand naar het hele communicatieproces gekeken en aangetoond dat er nog een element is dat ontwricht kan worden, namelijk context (vergelijkbaar met op kleinere schaal de handgebaren in Aphasia). Het stuk is gebaseerd op een brief van een Amerikaanse staatsgevangene, die heel kalm lijkt te klinken, heel beheerst. Het probleem is dat diezelfde gevangene een jaar later om het leven komt tijdens een grote gevangenisopstand waarvan hij één van de aanstichters is. Dit zette Rzewski aan het denken: in hoeverre is het mogelijk in te schatten wat er waar is van die brief van een jaar eerder? Met andere woorden, ondanks dat de woorden en zinnen duidelijk zijn en betekenis lijken te dragen, verandert of verdwijnt de betekenis niet als er niet voldoende achtergrondkennis of context bij een boodschap aanwezig is? But What About speelt dit stuk (geschreven voor een open bezetting) met z’n vieren, waarbij zij ook de spreekstem voor zich nemen.