Stichting

Stichting But What About


Visie & Missie

But What About is meer dan een ensemble. We werken zo verfijnd als een klassiek strijkkwartet, met de energie van een rockband en de creativiteit van free jazz. In het opstellen van muzikale programma’s, de keuze van samenwerkingspartners en het bepalen van de verschillende doelgroepen, hanteren we drie kernwaarden. Daarbij worden specifiek de principes van de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie gehandhaafd.

 

We hebben een brede, kleurrijke visie en zijn avontuurlijk. We pionieren, we zijn constant op zoek naar extra dimensies in ons geluid met het gebruik van synthesizers, drums en gitaar naast onze gebruikelijk set-up van (bas)klarinet, accordeon en contrabas. Publieksparticipatie speelt een grote rol in onze voorstellingen, en we werken nauw samen met componisten om nieuwe spannende kunst in de wereld te zetten.

 

Daarin zijn we op zoek naar bewustzijn, zowel bij onszelf als ons publiek. Onze projecten ontstaan vanuit een maatschappelijke betrokkenheid die we willen delen. We zijn ervan overtuigd dat we verschillende perspectieven met elkaar moeten delen, want iedereen heeft een eigen kijk op de wereld. Zo kunnen we tot wederzijds begrip en een betere verstandhouding komen.

 

In de hang naar avontuur en het creëren van bewustzijn speelt diversiteit een belangrijke rol in het kiezen van onze samenwerkingspartners en ons publiek. Dit gebeurt niet alleen op het gebied van inclusie – zoals de samenstelling van het team, en bijvoorbeeld het spelen van onze voorstellingen op AZC’s. De diversiteit zit hem ook in ons grote netwerk met verschillende disciplines (van filosoof tot biochemist) en ons internationaal draagvlak, met contacten over de hele wereld.


Bestuur

Voorzitter: Naomi Mul

Secretaris: Martin Grozdanoski

Penningmeester: Rob Logister

De bestuursleden zijn onbezoldigd.


Team

Artistic Creator: Julián Sarmiento - julian@butwhatabout.nl

Communicator: Wilco Oomkes - wilco@butwhatabout.nl

Administrator: Vincent Martig - vincent@butwhatabout.nl


Addres

Stichting But What About

Zuidwal 15 A

2512 XS  Den Haag


Details

KvK-nummer: 71527761

RSIN: 858750132

IBAN: NL96 TRIO 0379 4586 24


Afschrift Akte Stichting But What About - download

Het officiële doel van de stichting is het volgende:

De stichting heeft ten doel het voortbrengen, stimuleren en bevorderen van kunstzinnige en culturele uitingen - met name op het gebied van hedendaagse klassieke muziek - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.